Köttlådor

Köttlådorna kommer från kalvar som gått med våra fritt gående dikor samt tjurkalvar från en mjölkbonde i närheten. Alla våra djur betar ute och bidrar till vårat öppna landskap och den biologiska mångfald som betande djur medför. Vi håller som bäst på med markarbetena för det nya kostallet som beräknas vara klart om ca 2-3 år. I takt med planeringen av kostallet så har vi under de senaste åren restaurerat ca 6,5 hektar betesmark som övergivits för länge sedan.

När det är dags för slakt lastas djuren upp av mig som de känner helt utan stress och jäkt. De åker sedan till slakteriet som ligger 2 mil härifrån där de får stanna över natten. De slaktas dagen efter och får hängmöra i ca 7-10 dagar. De transporteras sedan till Sjöbergs styckeri i Tenhult  som styckar och packar lådorna. Lådorna kommer väger ca 15-25 kg per styck och kostar 160 kr / kg. Samtliga bitar är vakuumförpackade och märkta med vikt, bäst före samt vad de innehåller. Förpackningarna ligger i en papplåda. Av det totala innehållet så är ca hälften färs. Leverans av köttlådor är alltid i mitten av november.

Köttlådorna är fördelade på följande styckdetaljer (det kan variera på någon detalj):

Flankstek / Rumpstek
Filé
Ryggbiff
Innanlår
Nötrulle
Ytterlår
Fransyska
Bogstek
Bogrulle / Luffarstek
Entrecoté
Högrev
Bringa
Kalvfärs
Rostbiff / Rostas