Djuren

Tillsammans med oss människor på gården har vi även våra kära djur. Vi har nötboskap av främst Herefordras som vi håller för att hålla landskapet öppet samtidigt som vi säljer köttlådor. Antalet djur varierar mellan sommar och vinter mellan ca 10-30 st.

För att nån gång kunna bli självförsörjande på ägg så har vi skaffat några dvärghöns av rasen Gammalsvensk Dvärghöna. Vi har 2 hönor och en tupp och till våren hoppas vi att det kanske ruvas och blir några fler. De värper goda ägg med stor gula, äggen är inte är större än ett halvt normalt hönsägg. Att vi inte har så många höns just nu beror på ett ovälkommet minkbesök tidigare år (: livet är inte alltid så glatt på landet