Sensommartider

Nu har sommaren swischat in och är återigen på väg ut med kallare nätter och morgnar. Årets skörd av foder blev bättre än förväntat och utvecklingen över åren ser ut som följande: 2013 30 balar, 2014 50 balar och i år 2015 77 balar. Alla dessa år är det samma areal (ca 7,5 HA) som vi slagit. Skillnaden är att jag under senare år tillfört både stallgödsel och konstgödsel. Det är skönt med en skörd som gör att vi slipper köpa foder i vinter! Kanske kan vi till och med behålla en extra kviga med det extra fodret.

Nu sedan ett par veckor går alla djuren hemma runt gården då även de utlokaliserade kvigorna skall bli betäckta. Det blir ett ganska hårt betestryck men med lite flyttningar mellan betena så funkar det bra. Mjölkbranschens kris syns nu även hos oss på köttsidan, här i form av kalvbrist. Mjölkbönderna står för en stor del av de kalvar som föds upp till köttproduktion och när en mjölkbonde om dagen lägger ned så får det konsekvenser.

När campingsäsongen lugnar ned sig blir det fortsatt fokus på maskingaraget och en del stängsling som skall göras nere i Gölsebo.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.