månadsarkiv: mars 2016

Renovering av Betesvall

Under hösten -15 har jag tillsammans med skogsstyrelsen inventerat en gammal förfallen betesvall på ca 1,3 HA. Slyet stod 2-3 m högt och när det är pålövat så är det en ogenomträngbar djungel.

I korthet så skall vi göra följande; Röja bort allt inväxande triviallöv (läs sly), Återhamla gamla hamlade lindar, Tillskapa död ved av Ek och Hassel, Avverka och köra bort barrträd, Bevara fågelträd. När detta är klart om ett och ett halvt år så har vi skapat en betesvall som den såg ut förr i tiden. Genom att det kommer att finnas rikligt med löv bl.a hasselbuskar så kommer vi få ett rikt insektsliv. För att minimera risken för körskador så blir den hel del av arbetet motormanuellt och den mesta körningen av ris och timmer gör jag själv med jordbrukstraktorn.

Vi (eller snarare troligt att vår granne Stig) kommer att släppa på och beta direkt till våren och iom att vi betar utan att tillföra konstgödsel så kommer floran på sikt att utvecklas och likna forna tiders beten. För de av er som läser detta och har vägarna förbi oss, titta gärna in och kolla av hur arbetet framgår. Det kommer att bli en idyll värd att besöka, i överkanten av slänten som utgör betesvallen står en ståtlig ca 2,5 m hög stenmur och det rikliga utbudet av krokiga, liggande träd är perfekta för barn att klättra i. Gott om hassel ger ju ett utmärkt tillfälle för gammal och ung att tälja sig en pilbåge.