månadsarkiv: maj 2015

Djurhantering

Nu har alla kalvarna landat! Vi var ju lite misstänksamma och oroliga för att två av korna skulle bli kalvlösa, men så blev inte fallet. Båda har kalvat med några dagars mellanrum och vi har nu fem kalvar struttandes runt i hagen. Vi har ju nämligen släppt på dem på betet, något de blev väldigt förtjusta över. Det är inte bara kor som kommer inifrån en mörk ladugård som blir tokiga när de kommer ut, utan även kor som gått ute hela vintern blir helt euforiska när de kommer ut i en större beteshage. Detta yttrar sig genom att alla rusar till ena änden av hagen för att genast vända o rusa tillbaka, så håller de på tills de flåsande inser att det faktiskt finns färskt gräs att tugga på.

Så åter till rubriken. För att bli lite klokare avseende arbetsmiljön i närkontakten med djuren så har jag gått en kurs i säker djurhantering. Kursen bestod av två delar där den första handlade om fysisk arbetsmiljö i t.e.x ladugårdar. Mycket givande och en hel del tänkvärda saker. Men del två var det som etsade sig fast hos oss alla. Även de äldre garvade bönderna med decennium av erfarenhet var sugna på att åka hem och prova. Det handlade om hantering av djuren utan att stressa dem, man uttnyttjar istället deras naturliga beteende och jobbar med att ”sätta tryck” på dem genom att jobba in och ut ur deras flyktzon. När man får dem i rörelse lättar man på ”trycket”. Man använder sig även av deras balanspunkt, befinner man sig bakom den så kan man få dem i rörelse och är man framför så kan man bromsa och stoppa dem.

Sophie hanterar kvigor

Sophie hanterar kvigor

Vår föreläsare för dagen var Sohie Atkinson, forskare på SLU. Ingen trodde henne riktigt när hon skulle få de aldrig hanterade kvigorna innanför grindarna. Men nog fixade hon det. Hon valde även ut två kvigor som hon sedan avskiljde och släppte ut. Detta utan att stänga, bara genom sin position och rörelse i förhållande till djuren lyckades hon med detta. Nu skall kossorna hemma drillas på detta vis!